Hindi Makapaniwala ang Ama sa Natuklasan nang Sinundan niya ang Anak na Nawawala Tuwing Gabi!

Ang mga magulang ang siiyang huhubog sa kanilang mga anak upang lumaking maayos, ay galang at takot sa Diyos. Sila ang nagbabantay at gumagabay kung tama nga ba ang kanilang mga ginagawa. Hanggang maari, kailangan ay alam ng mga magulang ang lahat ng mga nangyayari sa kanilang mga anak, upang masiguarado ang kaligtasan ng mga ito.

You May Also Read:

Isang Ama Hindi Lang Iginapang Kundi Ipinadyak Pa Ang Pangarap Ng Anak, Kaya’t Magna Cum Laude Ang Natanggap.

Lalaking Tapasero sa Tubuhan, Nag TOP sa Licensure Exam at Isa ng Ganap na Guro, Sa Kabila ng Pagtutol ng Ama.

Binatilyong Nagdaos ng Kaarawan, Masaya na sa “BAHAW” na Kanin na Ginawang Cake at May Sabaw na Siyang Kanyang Tanging Handa.

Si Tom ay isang full-time father sa kaniyang anak na si Annie. Maayos naman relasyon nilang mag-ama at masasabing malapit sila sa isa’t-isa. Si Tom kadalasan ang pinagsasabihan ni Annie ng kaniyang mga sikreto o kung ano pa man kaya’t maaring masabi na isa itong “papa’s girl”.

Ngunit, isang araw ay madalas na napapansin ni Tom ang paglabas ni Annie tuwing alas-siyete ng gabi. Hindi ito nagpapaalam sa kaniya at kapag tinatanong niya naman ito ay hindi naman ito sumasagot nang maayos. Ipinag-walang bahala ito ni Tom dahil ayaw niya naming pilitin ang kaniyang anak.


Ilang araw pa ang lumipas, napag-pasyahan ni Tom na linisin ang nakakalat na mga laruan ni Annie. Doon niya nakita ang isang papel na nagsasabing pumunta si Annie sa nasabing lugar, alas-siyete ng gabi, at siguraduhin ng bata na walang makakaalam sa kaniyang pagpunta.

Natakot si Edward para sa kapakanan ng kaniyang anak dahil sa nabasang sulat, kaya naman napagpasiyahan niya na sundan si Annie nang lumabas itong muli noong gabing iyon. Nakita niyang dumiretso ito sa isang abandonadong bahay, sa likod ng kanilang tahanan. Pagmamay-ari ito ng kaniyang ina noong nabubuhay pa ang mga ito; at simula nang mawala ito ay hindi na ito tinirhan pa, kaya naman nagtataka si Tom kung bakit doon pumunta ang kaniyang anak.

 

Malayo palang, natanaw na niya ang kaniyang anak at naririnig niya ang boses nito at ng isa pang babae. Matapos lamang ang ilang minuto ay nagmamadali nang tumakbo si Annie pauwi sa kanilang tahanan, kaya naman minabuti na ni Tom na puntahan ang babaeng kinikita ng kaniyang anak.

 

Doon ay nakita niya ang isang matandang babae. Nagulat ito nang makita si Tom at nagmamadali itong magmakaawa sa kaniya na ‘wag siyang ibalik sa shelter. Nagtaka naman si Tom kaya’t pinaliwanag nito na malungkot siya sa home for the aged na kaniyang pinanggalingan kaya naisipan niyang tumakas dito. Sinabi niya rin na nakilala niya si Annie nang minsan ay maglaro ito sa park. Doon sinabi ni Annie ang tungkol sa abandonadong bahay at simula noon ay gabi-gabi nang binibigyan ni Annie ng pagkain ang matanda.

Hindi makapaniwala ang tatay na ito sa natuklasan matapos niyang sundan ang nawawalanang anak tuwing gabi!

Naantig si Tom sa kabutihan ng kaniyang anak kaya naman nang umuwi siya sa kanilang tahanan ay masaya niya itong niyakap at sinabi na alam na niya ang sikreto nito, kaya’t hindi na kailangan ni Annie na maglihim pa. Nag-sorry si Annie sa pagtatago ng sikreto at ipinangako sa kaniyang ama na mas magiging matapat siya sa kaniyang pamilya.

Samantala, sinabi naman ni Tom ang kalagayan ng matanda sa kaniyang asawang doctor, at napagpasiyahan nilang tulungan ito at bigyan ng maayos na tutuluyan.

You May Also Read:

Ama na Hindi Makabili ng Bagong Bag sa Anak, Ipinagtahi ng Bag ang Anak na Kinamangha ng mga Nakakita.

Loading...